Elwoods rally


Studiedagar

 

När föreningen startade 1971 var många av medlemmarna föräldrar med yngre barn. Man träffades regelbundet på Rörby Nedergård för aktiviteter med barnen inom det textila området.

Idag vänder vi oss till Ekerö skolor varje vår och erbjuder studiedagar för barn i klass 2. De kommer till Rörby och Hogsta för att spinna ull, bereda lin och smida en krok. Det sker i samarbete med Lovö Hembygdsförening.

Oförglömliga är de minnen barnen får med sig och samtidigt får de en liten inblick i hur livet kunde vara förr och hur tråd, tyg och redskap blir till.