Elwoods rally


Rörby Nedergård

Rörby Nedergård ägs av kommunen och förvaltas av Stiftelsen Lovö Naturvård. Nedergården har varit statarbostad till Rörby Gård. På området finns också magasin, mjölkkällare, hönshus, stall och loge. Gården har anor från 1700-talet.
På Rörby anordnas midsommarfirande samt hembygdsdag andra lördagen i september varje år i samarbete mellan kommunen och verksamma föreningar.

Vi hoppas att förmedla litet av vårt kulturarv till nästa generation då andraklasselever kommer på studiebesök till Vävarna i maj.

Vi delar den gamla statarbostaden Rörby Nedergård med Lovö Keramik, där vi har keramikverkstad respektive vävstuga och kurslokaler.

 


Rörby Nedergård, tecknad av Gisela Linder.

 


Karta över Rörby.